Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

soulodime 

Alba oblíbenců

Alba lidí, které má soulodime v oblíbených

reklama

57 fotek, letos v dubnu, 16 zobrazení, přidat komentář
...+ Litoměřice (Gotický hrad, "Kavárna s párou" z bývalého nádraží, Máchova Vikárka)
23 fotek, 1.1.1970, 12 zobrazení, přidat komentář
382 fotek, tento týden, 53 zobrazení, přidat komentář | auta, koníčky, lidé, sport, zábava
Carbonia Cup - Autodrom Most -15. 04. 2018
277 fotek, 7.4.2018, 30 zobrazení, přidat komentář | cestování, dokumenty, kultura, příroda, zvířata
Jen taková malá anabáze po pěkných místech Brd.
Počasí: +19°C, Převážně jasno a mírný větřík.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
49 fotek, 2.4.2018, 10 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty, kultura, příroda
Jak už to tak bývá. Nejlepší počasí vandru je vždy poslední den.
Počasí: +18°C, Skoro jasno až polojasno a mírný větřík.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
81 fotek, minulou středu, 49 zobrazení, přidat komentář
36 fotek, 8.4.2018, 22 zobrazení, přidat komentář
Praha ---> Lovosice -> LOVOŠ -> Černodolský mlýn -> Opárenské údolí -> Malé Žernoseky -> Louny ---> Praha
42 fotek, 8.4.2018, 1 649 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, kultura, události, zvířata
Tohle jsem teda nečekal.
Počasí: +16°C, slunečno a mírný větřík.
I na Facebooku.
https://www.facebook.com/groups/T.O.Rosomak/
41 fotek, letos v dubnu, 35 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
73 fotek, 7.4.2018, 98 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Luka - Ves Luka, založená snad na přelomu 12. a 13. stol., je připomínána již v první polovině 13. stol. Roku 1239 vystupuje Václav z Luk, bezpochyby její majitel. Během druhé poloviny 13. stol. tu pak byl vytvořen manský statek, přináležející k Bochovu. Po několika držitelích z různých šlechtických rodů získali Luka počátkem 16. stol. Steinbachové ze Steinbachu, kteří tvrz drželi až do r. 1588. Tehdy ji od nich odkoupili Prollhoferové z Purkersdorfu, po nich se v držení majetku vystřídali Lochnerové, Libštejnští z Kolovrat a další majitelé. Gotická tvrz byla ve vsi založena snad v místech mladšího panského sídla zřejmě ještě během 14. stol. Po r. 1500 ovšem dosloužila, takže majitelé si nechali vystavět pravděpodobně v jejích místech sídlo nové, nazývané r. 1577 tvrz. Roku 1709 se však již hovoří jako o zámku. Po 1905 využíván jako škola. V době po roce 1945 byla zámecká budova zestátněna a předána do užívání státnímu statku. Neudržovaný zámek postupně chátral. Na počátku devadesátých let 20. století byl zámek navrácen v rámci restitučního řízení potomkům dřívějších držitelů. Zcela rekonstruována byla tehdy ohradní zeď kolem zámeckého areálu. Dne 30. listopadu 1994 byl zámek v Lukách zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 12811/4-4971. Základem komplexu budov byla gotická tvrz, sestávající z obdélného paláce k němuž byla při jihovýchodním nároží přistavěna další budova, z níž po pozdějších rekonstrukcích zbylo jen torzo. Gotická budova tvrze byla v 16. stol. přestavěna renesančně. Při této přestavbě téměř zanikla její jižní část, místo ní však bylo založeno velké jižní křídlo. Tvrz tak dostala podobu rozsáhlé trojkřídlé stavby, kterou si udržela až do poloviny 19. stol. Teprve tehdy vzniklo čtvrté křídlo, uzavírající objekt v pravidelnou čtyřkřídlou dispozici, k níž později přibyl ještě drobný přístavek při jihozápadním nároží. V této stavební podobě se dochovala dodnes, ovšem je v havarijním stavu.
54 fotek, 7.4.2018, 93 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Skytaly - Nejstarší panské sídlo zde asi bylo založeno koncem 14. století. Brzo ale opět úplně zaniklo. Skytaly se staly součástí valečského panství a panské sídlo zde nebylo zapotřebí. Až v roce 1585, když se dělili synové valečského pána Kryštofa ze Steinbachu o otcovské dědictví, se staly Skytaly znovu samostatným statkem a Jan ze Steinbachu si zde vystavěl nové sídlo. Ale i to sloužilo pouze několik málo desetiletí, po Janově smrti bylo opět připojeno k Valči v držení jeho bratra Václava a skytalské sídlo bylo opět opuštěno. Nadále byl ve vsi pouze poplužní dvůr, doplněný neznámo kdy o budovu sloužící zaměstnancům. Ta je zmiňována v první pol. 19. stol. Koncem 19. stol. dal budovu tehdejší majitel Vincenc Jiří z Thurnu-Valsassina přestavět na zámek, který sloužil panstvu během jejich občasných pobytů. Za prvorepublikové pozemkové reformy byly Skytaly odděleny od Valče jako zbytkový statek a prodány A. Sedláčkovi. V rukou těchto majitelů zámeček zůstal do konce čtyřicátých let 20. století, kdy byl zabaven státem. Později sloužil státnímu statku a v této době byl zcela zdevastován. Zámeček je patrová obdélníková budova s mansardovou střechou. Fasády člení římsy a ploché lizény napodobující arkádové oblouky. Nároží je zvýrazněno bosáží. Ve středu jižního průčelí je umístěn erb Thurn-Valsassinů. Interiér je zaklenutý plackovými klenbami. Po roce 1989 byla budova v restitucích vrácena rodině Mlejneckých. Nyní již ve značně schátralém stavu.
38 fotek, 7.4.2018, 78 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Budov - Nový zámek Budov postavil r. 1897 Franz Klieber poté, co mu jeho otec Johann Klieber (jako mladšímu synovi) koupil r.1830 starý zámek (dnes již neexistuje) s velkostatkem. Patro budovy kolem r. 1900 secesně upraveno. Roku 1945 byl zámek zestátněn, poté byl spravován JZD Věrušičky. V současnosti nevyužit chátrá.
34 fotek, 7.4.2018, 193 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, dokumenty
Žihle - Žihle patřila do roku 1238 králi Václavu I., od kterého ji tehdy výměnou za Kožlany získal plaský klášter. Od roku 1448 přešla jako zástava do rukou Jana Calty z Kamenné Hory, který ji připojil k rabštejnskému panství. U toho zůstala až do konce šestnáctého století, kdy roku 1595 zemřel jeho majitel Jaroslav Libštejnský z Kolovrat. Dědictví si rozdělili jeho synové, a Žihle připadla Mikulášovi Libštejnskému z Kolovrat, který z ní učinil centrum nového panství a nechal postavit tvrz. Už roku 1600 však Žihli prodal Václavu Chotkovi z Chotkova. Po něm ji zdědil syn Jiří Chotek z Chotkova, kterému byla roku 1622 za účast na stavovském povstání zkonfiskována a vzápětí prodána Heřmanu Černínovi z Chudenic. Nový majitel Žihli připojil natrvalo k petrohradskému panství. Přestal sloužit jako panské sídlo, a byl přestavěn na hostinec. Jednopatrový zámek tvoří obdélná budova krytá dvojitou valbovou střechou Ve středu sedmiosého hlavního průčelí se nachází bosovaný portál s otvory pro kladky padacího mostu. Za ním pokračuje průjezd, který prochází celou budovou. Fasády byly zdobené sgrafitem. Část prostor v přízemí včetně schodiště je zaklenutá neckovou klenbou. Při přestavbě okolo roku 1700 bylo výrazně upraveno první patro, přičemž z původní stavby zůstaly pouze obvodové zdi. Po roce 1945 zámeckou budovu využíval státní statek, který ji nechal roku 1970 opravit. Potom už nebyla udržována a postupně chátrá, dnes je v dezolátním stavu. Zámek je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR.
14 fotek, 7.4.2018, 47 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Nový Dvůr - Zámek byl postaven ve 2. polovině 17. století. V 60. letech 19. století přestavěn novorenesančně. Počátkem 20. století byl kolem zámku založen park. Za druhé světové války sloužil jako vězení pro polské zajatce. Za jejich pobytu byl podpálen a vyhořel. V roce 1958 přebudován na arboretum.
29 fotek, 7.4.2018, 6 zobrazení, přidat komentář
Tradiční návštěva u babičky v Novém Strašecí.
24 fotek, 7.4.2018, 26 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, kultura
Mariánský Týnec - proboštství cisterciáků s kostelem Zvěstování Panně Marii. Osada Týnec je poprvé zmiňována v darovací listině Romana z Týnce plaskému klášteru v roce 1230. Plaští cisterciáci zde vybudovali poutní kostelík, pro nějž byla v 1.pol. 16.stol. zhotovena soška P. Marie a anděla Zvěstování. Po 30.leté válce byl značně zchátralý objekt opraven v duchu raně barokním, přistaven ambit a v roce 1699 opatem Ondřejem Trojerem zřízeno proboštství. Za opata Eugena Tyttla bylo přistoupeno k výstavbě nového areálu, jehož projektantem se stal J. B. Santini. Základní kámen byl položen v roce 1711, stavba však nebyla nikdy podle projektu dokončena. Dominuje jí kostel Zvěstování Panny Marie postavený na půdorysu řeckého kříže, a na jihu k němu přiléhá jednopatrová budova proboštství na půdorysu písmene T sestávající z tzv. spojovacího a hlavního křídla. V bývalém refektáři v 1.patře je dochována fresková výzdoba znázorňující darování M. Týnice plaským mnichům, večeři cisterciáků s patronkou řádu P. Marií a portréty opatů. Ke kostelu na západní straně přiléhá ambit zdobený freskami F.J.Luxe znázorňující výjevy ze života P.Marie a cisterciáckého řádu (sv. Bernard z Clairveux). Po zrušení plaského kláštera Josefem II. přešel objekt do správy Náboženského fondu a poté do majetku Metetrnichů. Během té doby značně zchátral a počátkem 20.let 20.stol se propadla kupole na kostele. Poté se oprav ujímá Spolek pro záchranu Mariánské Týnice a na jeho činnost navazuje po r. 1950 nově zřízené muzeum. Rekonstrukce probíhá do dnešní doby.
11 fotek, 7.4.2018, 23 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování
Dvůr Kalec - Barokní zámek byl původně tvrzí kterou r. 1543 založil Viktorin Šanovec a která byla r. 1639 vypleněna. Na jejím místě v l. 1710–16 nechal opat E. Tyttl postavit nový barokní dvůr. Stavitelem byl M.O. Kondel. Po r. 1989 dvůr vrácen rodině Brčkově. Dispozice dvora Kalce je nejzvláštnější ze všech barokních dvorů plaských cisterciáků. Půdorys budov dvora tvoří proti sobě položená dvojice různě rozevřených "V". Ve vrcholu jednoho "V" stojí úzká vysoká ústřední budova, na níž navazují nižší krátká křídla. Tento zámeček je patrový, ústřední objekt nese navíc ještě tři patra sýpek. Ve vrcholu druhého "V" je brána, která měla původně půlkruhově zaklenutý portál. Po obou stranách brány jsou obytná stavení, od nichž vybíhaly užší chlévy a stáje. V 18. a 19. století byla před zámečkem rozsáhlá okrasná zahrada.

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.